Tételek: 1 to 15 of 22 (2 Pages)
Kína Manchukuo 100 yuan én. (1944)

Kína Manchukuo 100 yuan én. (1944)

Kína Manchukuo 100 yuan én. (1944) vízjel: kínai karakter: Man VG..

3.400 Ft

Very Good
Kína 500 yuan 1946

Kína 500 yuan 1946

Kína 9 Northeastern Provinces 500 yuan 1946 VG..

1.400 Ft

Very Good
Kína 5000 yuan 1948

Kína 5000 yuan 1948

Kína 9 Northeastern Provinces 5000 yuan 1948 VG+..

2.300 Ft

Very Good
Mexikó Banco Peninsular Mexicano 1 peso 1913

Mexikó Banco Peninsular Mexicano 1 peso 1913

Mexikó Banco Peninsular Mexicano 1 peso 1913 F+..

8.000 Ft

Fine
Vietnam Vietkong kiadás 20 xu 1966 (1975)

Vietnam Vietkong kiadás 20 xu 1966 (1975)

Vietnam Vietkong kiadás 20 xu 1966 (1975), aUNC..

400 Ft

Unc
Vietnam Vietkong kiadás 10 xu 1966 (1975)

Vietnam Vietkong kiadás 10 xu 1966 (1975)

Vietnam Vietkong kiadás 10 xu 1966 (1975), XF-..

200 Ft

XF
El Salvador 10 colones 1988

El Salvador 10 colones 1988

El Salvador 10 colones 1988..

4.500 Ft

Unc
Uruguay 50 centesimos 1939

Uruguay 50 centesimos 1939

Uruguay 50 centesimos 1939, XF-..

800 Ft

XF
Nigéria 1 font 1967

Nigéria 1 font 1967

Nigéria 1 font 1967, F-..

600 Ft

Fine
Portugál India 100 rupia 1945

Portugál India 100 rupia 1945

Portugál India 100 rupia 1945 érvénytelenítve, F+..

14.000 Ft

Fine
India Khadi Hundi 5 rupia 1957

India Khadi Hundi 5 rupia 1957

India Khadi Hundi 5 rupia 1957, aUNC..

2.400 Ft

Unc
Francia Indokína 5 piaszter 1949

Francia Indokína 5 piaszter 1949

Francia Indokína 5 piaszter 1949..

3.200 Ft

Fine
Kína 5 yuan 1931

Kína 5 yuan 1931

Kína Bank of China 5 yuan 1931, G+..

1.800 Ft

Good
Kína 10 yuan 1928

Kína 10 yuan 1928

Kína The Central Bank of China 10 yuan 1928 VG+..

1.200 Ft

Very Good
Kína 1 yuan 1936

Kína 1 yuan 1936

Kína The Central Bank of China 1 yuan 1936, aUNC..

2.100 Ft

Unc
Tételek: 1 to 15 of 22 (2 Pages)